Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Od 7 kwietnia do 9 czerwca br., do godz. 16:00, NCBR będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 • Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych
 • Scenariusze selektywnej ochrony roślin
 • Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie reaizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  - samych jednostek naukowych;
  - samych przedsiębiorstw;
  - przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub Liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne