Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Temat konkursu: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality

Termin naboru: 1 grudnia 2021 r. - 27 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie: do 5 mln zł, z podziałem na 3 fazy

Celem projektu jest systemowe i informatyczne zebranie danych i informacji od konsumentów w zakresie produktów, co do których istnieją wątpliwości jakościowe.
Instytucją zgłaszającą temat realizowany w konkursie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oczekuje, iż zaprezentowane zostanie narzędzie informatyczne, analizujące zasoby sieciowe na których mogą pojawiać się potencjalne informacje dotyczące jakości produktów i towarów.

Istotą założeń analitycznych projektu jest stworzenie tzw. aplikacji „soft forensics”, z której pozyskane wyniki/informacje będą podstawą do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w tym testów „dual quality” wskazanych produktów/towarów. Wyniki badań pozwolą oceniać czy w poszczególnych krajach istnieją różnice jakościowe produktów oraz umożliwi monitorowanie sytuacji w Polsce oraz UE w tym zakresie.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-trzeci-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg