Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W piątek 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO.

Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

Rejestracja na wydarzenie pod poniższym linkiem: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europ i ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/ regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenią, Szwajcaria, Niemcy w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 - w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF). Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

  - w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na temat naboru wniosków w NCN w konkursie Weave – UNISONO i konkursie OPUS LAP/ Weave na stronie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave