Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. 
Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Weź udział w konsultacjach

Konsultacje potrwają 12 tygodni, a pytania są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Uczestnicy mogą odpowiadać we wszystkich językach UE.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

  • Wskazania osiągnięć i niedociągnięć poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, jego znaczenia oraz procedur związanych z procesem składania wniosków i zarządzaniem grantami;
  • Wyrażania opinii na temat dotychczasowego przebiegu programu Horyzont Europa; 
  • Zidentyfikowania przyszłych priorytetów planu strategicznego programu Horyzont Europa na lata 2025-2027, poprzez dostarczenie informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie badań i innowacji, synergii między programami UE, itp.

Ankieta będzie otwarta przez 12 tygodni. Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. 

Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/ke-chce-poznac-wasze-opinie-nt-programow-horyzont-2020-i-horyzont-europa