Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki, mając na celu zapewnienie efektywnego procedowania dokumentacji przekazywanej do Centrum, zwraca się z prośbą o przesyłanie ww. dokumentacji na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP) z podaniem każdorazowo w tytule przesyłki numeru projektu, którego ona dotyczy oraz o przesyłanie w jednej przesyłce dokumentacji dotyczącej tylko jednego projektu badawczego.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-18-uzupelnienie-komunikatu-z-8-stycznia-2021