Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki opublikowało planowany harmonogram przeprowadzenia konkursów w 2021 r.

Szczegóły harmonogramu dostępne są na stronach NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram