Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Terminy rekrutacji

W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie również ulegnie zmianie. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronach internetowych uczelni niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.