Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Liczba miejsc - w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów
na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych

na rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ

KIERUNEK
STUDIÓW

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ
w semestrze

zimowym

letnim

NA STUDIA

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

WYDZIAŁ
INFORMATYKI

informatyka

320

45

-

45

Liczba miejsc - w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów
na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych

na rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ

KIERUNEK
STUDIÓW

PLANOWANY LIMIT PRZYJĘĆ
w semestrze

zimowym

letnim

NA STUDIA

pierwszego
stopnia

drugiego
stopnia

drugiego
stopnia

WYDZIAŁ
INFORMATYKI

informatyka

120

60