Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

STUDIA STACJONARNE
tel.: 91 449 55 18, 91 449 56 62

pokój nr 124 (I piętro) lub 12 (parter)
od 21.02 do 01.03.2023 r. w godz. 09:00-14:00
(od poniedziałku do piątku)