Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Uwaga!

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy. 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię

Badania są bezpłatne. 

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy.


Przychodnie:

Przychodnia Ogólna 
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel: 91 449 45 34, 
501 749 768

poniedziałek, środa, czwartek piątek

w godzinach 8:00-14:00

wtorek w godzinach  11:00-17:00

 lub 

Przychodnia Ogólna 

ul. Bohaterów Warszawy 75

tel: 91 444 28 70,
 507 807 577 

poniedziałek 8:00- 10:00, środa 8:00-10:00