Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 
Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacji rozpocznie się od 17 maja br.