Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek informatyka WI ZUT (studia stacjonarne I stopnia):

Lista kandydatów rezerwowych na kierunek informatyka WI ZUT (studia stacjonarne I stopnia):

 

Źródło: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20212022-semestr-zimowy/listy-zakwalifikowanych-na-studia-stacjonarne-i-stopnia.html