Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Link: II tura rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia