Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W dniu 26 lipca (o godzinie 12:00) został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Informatyka.

Zapraszamy do rejestracji

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin