Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek Informatyka w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie od 01 września 2022 r

Dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Komplet obejmuje dokumenty:

 1. ankieta osobowa,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie),
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 5. jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów.

Dokumenty można dostarczyć: 

 1. osobiście, 
 2. za pośrednictwem osób trzecich, 
 3. pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym, na adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie, 
 4. kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji

zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” kolumna „Status kwalifikacji”

 • opis (format: pdf, rozmiar: 148 KB)

W kolumnie status kwalifikacji po wejściu na wyniki, możesz sprawdzić na której pozycji znajdujesz się na liście zakwalifikowanych.

Uwaga!
Kandydat ze statusem „Zakwalifikowany” zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów
 w terminie od 13 do 22 lipca br.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 22 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

 

STUDIA STACJONARNE
tel.: 91 449 55 18, 91 449 56 62

parter przy wejściu w budynku WI 1
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 09:00-14:00

pokój nr 124 lub 12
od 23.07 do 04.08.2022 r. w godz. 09:00-13:00
nieczynne w okresie 08-26.08.2022

pokój nr 124 lub 12
od 29.08 do 30.09.2022 r. w godz.10:00-13:00

 

STUDIA NIESTACJONARNE
tel.: 91 449 55 03, 91 449 56 71

pokój nr 126
od 23.08.2022 do 30.09.2022 r. w godz. 10:00-13:00
(od poniedziałku do piątku)

 

Test kwalifikacyjny na studia stacjonarne II stopnia, na kierunek INFORMATYKA
odbędzie się dnia 21 lipca 2022 r. (czwartek) godz. 11:00,
budynek przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie, sala 128 (I piętro); 

Test kwalifikacyjny na studia niestacjonarne II stopnia, na kierunek INFORMATYKA
odbędzie się dnia 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 11:00,
budynek przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie, sala 128 (I piętro). 

Po kilku latach nieobecności powraca kluczowy projekt Parlamentu Samorządu Studenckiego ZUT w Szczecinie skierowany w stronę nowoprzyjętych Studentów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W tym roku, spotkamy się w słonecznej Bułgarii a dokładnie w Złotych Piaskach.

O ile sama Bułgaria jest wakacyjnym kierunkiem wielu wczasowiczów to jeszcze lepszą informacją jest fakt, że w jednym miejscu spotkają się nowi Studenci nie tylko ZUT w Szczecinie, ale i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej.
To wspólny projekt samorządów studenckich tych trzech uczelni.

Termin wyjazdu: 26.08.2022-06.09.2022.

Zapraszamy!

Zgłoszenia ruszają w połowie czerwca

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora wyjazdu.

Koordynator wyjazdu z ramienia PSS ZUT: Stanisław KabataTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. „