Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zawiadamie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Bery

Dziekan Wydziału Informatyki

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anety Bery

która odbędzie się 5 listopada 2021 r. o godz. 9.00
poprzez platformę Teams – posiedzenie zdalne

Temat rozprawy doktorskiej:

Szybka ekstrakcja cech obrotowo niezmienniczych 
za pomocą obrazów całkowych w zadaniach detekcji

Promotor:

dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:

dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html.

Obrona pracy doktorskiej będzie realizowana w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) z późn. zm.). Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres mwroblewska@wi.zut.edu.pl

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu

Dziekan Wydziału Informatyki

Zawiadamie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Dariusza Sychela

Dziekan Wydziału Informatyki

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Dariusza Sychela

która odbędzie się 5 listopada 2021 r. o godz. 12.00
poprzez platformę Teams – posiedzenie zdalne

Temat rozprawy doktorskiej:

Uczenie kaskady klasyfikatorów w celu redukcji oczekiwanej
liczby wyznaczanych cech w zadaniach detekcji obiektów na obrazach

Promotor:

dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html.

Obrona pracy doktorskiej będzie realizowana w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) z późn. zm.). Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres mwroblewska@wi.zut.edu.pl

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu

Dziekan Wydziału Informatyki