Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekanat nieczynny 20.02 - 01.03.2019

W dniach 20.02. – 01.03.2019 r. Dziekanat dla studentów będzie nieczynny w związku z rozliczeniem semestru zimowego 2018/2019.

Przepraszamy za utrudnienia.

Deklaracje językowe dla studentów II roku studiów S1  Wydziału Informatyki

Od II roku- 4 semestru studenci studiów stacjonarnych ZUT rozpoczynają obowiązkową naukę języka angielskiego w ramach lektoratu na studiach S1.

Zajęcia będą obywały się przez 3 semestry w wymiarze 150 godzin za cały lektorat i nie ma grup na poziomie podstawowym.

Na ostatnim semestrze lektoratu studenci muszą przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin przeprowadzany jest centralnie na poziomie B2 dla wszystkich studentów w danej sesji i składa się z części pisemnej i ustnej.

Każdy student przed rozpoczęciem lektoratu  musi złożyć deklarację językową, w której określi wybrany  poziom. – Ostateczny termin składania deklaracji -  19.02.2019 r.

Studenci, proszeni są o przesłanie deklaracji  na adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl, zgodnie z załączonym formatem (załącznik).

{pliki Studenci/2019/deklaracjejezykowe/}

Pakiet Office 365 ProPlus

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że ZUT zakupił roczną subskrypcję, w ramach której każdy pracownik oraz student otrzymuje 5 licencji na pakiet MS Office do instalacji na komputerach służbowych oraz domowych, tabletach i komórkach.

Aby zainstalować oprogramowanie należy się zalogować do witryny office.com. Jako nazwę użytkownika należy wpisać login@zut.edu.pl, gdzie login jest taki jaki Państwo używają do dostępu do usług sieciowych w USK (taki jak do poczty lub Wirtualnego Dziekanatu). Hasło jest takie samo jak w ZUT. Po zalogowaniu należy "kliknąć" na przycisk "Zainstaluj pakiet Office". Czynność ta spowoduje uruchomienie programu, który pobierze pakiet i rozpocznie instalację. Jeśli Państwo używają wersji 64-bitowej systemu operacyjnego może się pojawić komunikat o tym, że nie jest możliwa instalacja. Na ekranie pojawi się wtedy przycisk "Instaluj wersję 64-bitową" Należy w tym przypadku "kliknąć" w ten przycisk. Osoby, które nie mają uprawnień do instalacji oprogramowania na komputerze służbowym powinny skontaktować się z odpowiednim administratorem. Podczas używania pakietu w domu należy zwrócić uwagę na to aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do plików służbowych (np. poprzez usługę OneDrive).

Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, że poza dostępem do pakietu Office nasza społeczność uzyskała możliwość korzystania z wielu usług on-line dostępnych poprzez witrynę office.com. W szczególności nauczyciele akademiccy uzyskali możliwość korzystania z narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć. Są tam również usługi, które usprawniają w znacznym stopniu współpracę w ramach zespołów. Poczta elektroniczna dostępna w serwisie nie jest na razie skonfigurowana. Trwają obecnie jej testy - prosimy zatem na razie z niej nie korzystać. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą - opisy usług oraz szkolenia wideo są umieszczone na witrynie office.com.

Wymagania systemowe

UWAGA: Instalacja pakietu możliwa jest również w salkach komputerowych metodą tradycyjną. W sprawie klucza instalacyjnego należy się kontaktować z panem Marianem Ławrynowiczem e-mail: ml@zut.edu.pl