Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Imię i nazwisko mgr inż. Maciej Burak (Wydział Elektryczny ZUT)
Data obrony  
Tytuł pracy

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling.
Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym.

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
   
 

Imię i nazwisko mgr inż. Wojciech Sałabun
Data obrony 23.10.2018
Tytuł pracy Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych
Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat
   
 

Imię i nazwisko mgr inż. Bartosz Bazyluk
Data obrony  
Tytuł pracy Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego
Promotor dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. nadzw.
   
 

Imię i nazwisko mgr inż. Łukasz Mazurowski
Data obrony  
Tytuł pracy Model systemu algorytmicznego komponowania muzyki na podstawie wzorców
Promotor prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
   
    

Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Krutys
Data obrony  
Tytuł pracy Algorytm adaptacyjnej estymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o strukturze szeregowej
Promotor dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR