Rada ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Cele Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Rolą Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT jest budowanie trwałego pomostu pomiędzy firmami i instytucjami związanymi z branżą IT, który umożliwi dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, a pracodawcom stworzy lepsze warunki do budowania swojego zaplecza kadrowego.

Podstawowy zakres zadań jakie stoją przed Radą obejmuje:

  • formułowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Informatyki,
  • ocenę kompetencji absolwentów,
  • współudział firm w kreowaniu oferty edukacyjnej WI przystosowanej do aktualnych potrzeb rynku IT oraz czynne włączanie się w proces dydaktyczny,
  • przygotowanie dla studentów WI oferty dobrych praktyk programowych i staży zawodowych,
  • wspieranie procesu realizacji prac dyplomowych,
  • organizację seminariów i szkoleń,
  • wymianę doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju branży IT – również w aspekcie prowadzenia badań naukowych.

 

 
Agencja Interaktywna Magnetic Point
BTC Sp. z o.o.
Consileon Polska Sp. z o.o.
ENTERSO Sp. z o.o.
ESPOL Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
Geomar S.A.
home.pl Sp. j.
KOMAKO Sp. z o.o
MARPO Systemy Informacyjne
MINDFLOW MULTIMEDIA Sp. J
NTConsult Systemy Informatyczne Polska Sp. z o.o.
Orad Poland Sp. z o.o
P.H.U. Telsat
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania
PROFI-DATA Sp. z o.o.
SIMULA-CAR-HT
SOFTLINE Sp. z o.o.
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Tieto Poland Sp. z o.o.
Certum by asseco
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
X-comp Sp. z o.o
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli