Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Oś czasu

29.03.2021r. rusza konkurs Kapitan HACKathON organizowany przez Fundację ArchitectsPL oraz Urząd Miejski w Kołobrzegu, którego partnerem jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Uczestnikami Konkursu Kapitan HACKathON mogą być studenci dowolnej uczelni wyższej oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Kołobrzeg.
Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu poprzez formularze zgłoszeniowe umieszczone w dziale Regulamin na stronie www.opendata.gis.kolobrzeg.pl

Formularz należy wysłać najpóźniej do 30.04.2021r. do godz. 16.00 na adres mail: kolobrzeg@architectspl.com

W dziale Regulamin znajdziecie także całą dokumentację związaną z Konkursem (regulamin, załączniki oraz materiały dodatkowe). Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł brutto.

Tematem naszego hackatonu są Kołobrzeskie Otwarte Dane, które będziecie mogli przejrzeć i pobrać na ww. stronie w zakładce Dane do Pobrania.

Inspiracje do realizacji aplikacji lub prezentacji na temat Otwartych Danych możecie czerpać z Katalogu Problemów i Wyzwań Miejskich.

Prace Konkursowe należy składać do 25.05.2021r. do godz. 12.00 na adres mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Masz więcej pytań? Kontaktuj się z Fundacją ArchitectsPL - menadżer projektu Krzysztof Głowacki tel. 502 464 461.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Kołobrzeg. Human, Part and Space.